Ny hemsida – Svensk industrivalidering

En branschgemensam valideringsmodell.

Vi har tagit fram en ny företagshemsida till Svensk Industrivalidering.  En sammanhållen nationell struktur för validering och certifiering som kompetenssäkrar produktionen. Legitimerat och förankrat i hela industrin.

Parter och branschorganisationer inom svensk industri utvecklar nu ett sammanhållet och kvalitetssäkrat system för validering av industrins olika bas- och yrkeskompetenser. Det partsgemensamma samarbetet lägger grunden till en hållbar struktur. Tillsammans har samverkansparterna med ackrediterade testcenter som finns inom Svensk industrivalidering ett unikt och finmaskigt nätverk av kontakter med både arbetsgivare, fackligt förtroendevalda, medarbetare och utbildningsanordnare inom industrins olika delbranscher över hela Sverige.

Baskonceptet validerar kompetens som är gemensam för dagens industriarbete oavsett inom vilken del av industrin en arbetar.

Webbsidan är framtagen i publiceringsverktyget WordPress.

Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet.