Skärteknikcentrum Sverige väljer Weboxygon

Arbetar nationellt. Förankrar lokalt. Branschens framtid i fokus.

Skärteknikcentrum Sverige är Svenska Skärteknikföreningens helägda utvecklingsbolag. Bolaget har sitt ursprung i Skärteknikcentrum i Gnosjöregionen som bildades 1999 av en grupp företag inom den skärande bearbetningsbranschen och IUC Gnosjöregionen AB. År 2006 förvärvade Svenska Svarvföreningen samtliga aktier i bolaget och I samband med detta ändrade både föreningen och bolaget sina namn. Skärteknikcentrum i Gnosjöregionen AB blev Skärteknikcentrum Sverige AB.

Hemsidan som har tagits fram är skapad i WordPress och vi ser fram emot samarbetet med Skärteknikcentrum Sverige AB.