Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi behandlar personuppgifter om dig såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna tillhandahålls av dig i samband med att kundrelation inleds på olika sätt som exempelvis ett telefonsamtal, offert, användning av vårt chatt system (weboxygon.se) eller kontakt via e-post.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Dina rättigheter
Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till Weboxygons ombud.
Jianis Kyratsopoulos, (jianis@weboxygon.se), +46(0)73 097 68 75