Industriteknikbas kommer ut på webben!

Industriteknik BAS får en ny, fräsch och stilren företagshemsida

Vi har tagit fram en ny webbplats och logga åt Industriteknik Bas. Industriteknik Bas ger snabbt och effektivt ett träffsäkert underlag och underlättar därmed arbetet med att planera och genomföra nödvändig kompetensutveckling rejält. Det är inget omfattande, svårt eller resurskrävande arbete som behövs.

Fler än arbetsgivare och medarbetare får koll på kompetensläget med Industriteknik Bas. Arbetsförmedlare får klara besked kring vilken kompetens som krävs för att vara anställningsbar inom industriell produktion. Utbildningsanordnare kan enkelt jämföra kursplaner med innehållet i Industriteknik Bas för att se om utbildningar man genomför håller måttet. På det här sättet skapar företaget tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägstanivå på kompetens.