Modernisering av Automation Småland

Ett nav i framtidens industri!

Vi har tagit fram en ny webblösning åt Automation Småland – Automation för Regional Konkurrenskraft II och inleder ett nytt treårigt samarbete där Weboxygon ansvarar för webben.

Syftet med Automation Småland är att stärka automationsindustrin i Småland med omnejd. Genom att utveckla automationsföretagen bidrar vi till att ytterligare effektivisera och utveckla övrig industri och därmed regionens konkurrenskraft generellt. Automation Småland drivs i projektform sedan 2012 och har hittills varit mycket framgångsrikt. Under våren 2015 påbörjades en ny fas av projektet som omfattar totalt tre år.

Vi ser fram emot det vårt framtida samarbete.