Mer användarvänligt för Eurofins i Sverige!

Eurofins i Sverige AB väljer Weboxygon

I slutet av 2013 påbörjades ett samarbete mellan Weboxygon och Eurofins vars mål var att modernisera och göra eurofins.se till en mer användarvänlig webbplats.

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med över 25 000 anställda i 39 länder över hela världen. I Sverige utför de analyser på laboratorierna i Jönköping, Stockholm, Uppsala, Kristianstad och Lidköping. Huvudkontoret är lokaliserat i Lidköping.

Eurofins vill utgöra det personliga och kompetenta alternativet. Företaget erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser till kunder inom kretsloppets olika delar – lantbruk, livsmedel och miljö. Bland deras specialiteter finns också analyser av bl a bränsle, läkemedel, mjölk samt produktkontroll. Tack vare deras internationella nätverk av laboratorier kan Eurofins erbjuda en mycket stor analysportfölj.