Information kring vår behandling av COVID-19

Unika och utmanande tider för alla

I den rådande situationen med Coronaviruset och dess snabba spridning, är det viktigt för oss att ta ansvar, arbeta smartare och mer medvetet.

Vi ser allvarligt på denna situation och gör allt för att hålla oss friska och inte utsätta vår omgivning för onödiga risker.

Ta hand om Er!